Sange, rim og remser

Rim

Fra 10-års-alderen har ord, sprog, rim og remser været en ikke uvæsetlig del af mit liv. Til tider har det taget så meget overhånd, at mine børn har udbedt sig svar på prosa. Mangfoldige festsange, enkeltrim og versificerede taler er det blevet til, ja af og til også reklametekster, som når det i min tid som praktiserende læge drejede sig om deltagelse i medicinbranchens slogan-konkurrencer gav et glimrende afkast, hvorimod deltagelse i konkurrencer uden for medicin-verdenen aldrig har ramt den rigtige tone. Således blev mit slogan til en vandseng "Kom på bølgelængde med din partner" overtrumfet af teksten "Har du prøvet DET i en vandseng".

 

 

Galleri

la Cour